PRAVILA VARSTVA ZASEBNOSTI IN UPORABE PIŠKOTKOV CIRUS BAR&LOUNGE

VELJAVNOST, SPREJEM IN UPORABA POLITIKE VARSTVA ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV

1. ČLEN
Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za obisk spletne strani https://cirus-bar.com/

Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki obišče spletno mesto https://cirus-bar.com/ in se šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov.

Obiskovalec – posameznik je vsaka fizična oseba, ki na podlagi Splošnih pogojev obišče spletno stran.

Ponudnik – lastnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh Pravil varstva zasebnosti in uporabe piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

2. ČLEN

Z osebnimi podatki, zbranimi na tem spletnem mestu, upravlja C&S TEAM d.o.o., Trg zbora odposlancev 6, 1330 Kočevje (v nadaljevanju ponudnik ali lastnik). Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s temi Pravili varstva zasebnosti in uporabe piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 25.5.2021

Lastnik osebne podatke, s katerimi se seznani za uresničevanje razmerja med obiskovalci in ponudnikom ali v zvezi z njim, varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV IN VRSTE OSEBNIH PODATKOV

3. ČLEN

Lastnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih udeleženec (kupec) posreduje preko spletnega mesta. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

UPRAVLJANJE Z OSEBNIMI PODATKI, TRAJANJE HRAMBE PODATKOV IN NJIHOVA POGODBENA OBDELAVA

4. ČLEN

Posameznik lahko kadarkoli pisno zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ali poda ugovor, in sicer tako, da obvesti lastnika pisno po pošti na naslov C&S TEAM d.o.o., Trg zbora odposlancev 6, 1330 Kočevje ali preko elektronske pošte info@cirus-bar.com. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Lastnik o zahtevi za izbris odloči v roku 8 delovnih dni in o tem obvesti posameznika.

Posameznik poda zahtevo za izbris svojih podatkov za prejemanje obvestil tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@cirus-bar.com.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

5. ČLEN

Organizator zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

6. ČLEN

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo C&S TEAM d.o.o., Trg zbora odposlancev 6, 1330 Kočevje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

7. ČLEN

Varovanje podatkov zagotavlja lastnik. Lastnik podatkov ne bo predal tretjim osebam in jih bo varoval v skladu s svojo varnostno politiko. Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.

Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta cirus-bar.com, bo vsebovalo povezavo za odjavo iz seznama prejemnikov sporočil.

Varovanje osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;
omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

UPORABA PIŠKOTKOV

8. ČLEN

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov bolj učinkovite.

Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.

KONČNE DOLOČBE

9. ČLEN

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo od 15.12.2022 dalje.

Kočevje, 15. december 2022

COOKIES POLICYLast updated: 16.6.2021

Cirus apartments (Gizmo d.o.o.) (“us”, “we”, or “our”) uses cookies on www.cirus-apartments.com (the “Service”). By using the Service, you consent to the use of cookies.

Our Cookies Policy explains what cookies are, how we use cookies, how third-parties we may partner with may use cookies on the Service, your choices regarding cookies and further information about cookies.

What are cookies

Cookies are small pieces of text sent by your web browser by a website you visit. A cookie file is stored in your web browser and allows the Service or a third-party to recognize you and make your next visit easier and the Service more useful to you.

Cookies can be “persistent” or “session” cookies.

How Cirus apartments (Gizmo d.o.o.) uses cookies

When you use and access the Service, we may place a number of cookies files in your web browser.

We use cookies for the following purposes: to enable certain functions of the Service, to provide analytics, to store your preferences, to enable advertisements delivery, including behavioral advertising.

We use both session and persistent cookies on the Service and we use different types of cookies to run the Service:

– Essential cookies. We may use essential cookies to authenticate users and prevent fraudulent use of user accounts.

Third-party cookies

In addition to our own cookies, we may also use various third-parties cookies to report usage statistics of the Service, deliver advertisements on and through the Service, and so on.


What are your choices regarding cookies

If you’d like to delete cookies or instruct your web browser to delete or refuse cookies, please visit the help pages of your web browser.

Please note, however, that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

 

Where can your find more information about cookies

You can learn more about cookies and the following third-party websites:

● AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
● Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

 

 

Copyright 2024 Cirus Bar&Lounge